dilluns, 29 de juny del 2015

Riallerament silent


Trobar un acord
com qui troba la darrera
carícia de l'aigua.

El teu cos,
als meus ulls,
el reflex de la vida
que passa.

El bes de les boques
com la llum innecessària
a la nit més fosca.

Mentre, la lluna sura
sobre pells brillants.
Riallerament silent.


Trobada interior

Nit de trobada:
la ment i el sentiment.
Diàlegs intensos
entre absurds i nostàlgics
troben acords i calma.

Llum de lluna

MIQUEL Llunes de setmana santa dins Fotofília

La nit és record,
dormint o bé amb insomni,
amb enyorança
o renegant del passat.
La nit és memòria
que serà recordada.

QUiMERES


De  somnis mudada,
revifo  quimeres
que llanço als vents 
i a la sorra,  silencis. 

Del turó cap el mar,
retinc l'esclat fet desig
quan la nit és record
i l'onada,  l'absència.


Bengales d'amor


Bengales d'amor,
ratxes de llum marina.
M'hi xopo.

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons