dissabte, 18 de juny del 2016

Amic e amatVedà la paraula l'amat a son amic, 
e aconsolava's l'amic en l'esguardament de son amat.

Ramon Llull

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons