dimarts, 1 de març del 2016

Lo desconhort


L

- Ramon, a mi no em par siats ho pacient
por ço car per re no volets consolament.
¿E com no membrats Job, qui hac tant penediment
e qui en sa persona sofrí tant de turment,
e esdevenc sí paubre que no hac nient?
Emperò consolà's, e vós per re vivent,
no·us volets consolar, e estats sanament,
e havets heretat, deners e vestiment,
infants e d'altres causes d'on hom ha pagament;
e car a Déu no plau home impacient,
no sosté que per vos venga a compliment
lo seu fait que menats, ni haja honrament.


Avui, dia 1 un altre text, per començar de nou, espero que  desconhortats només poèticament, inspirant-nos en Llull.

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons