dimecres, 22 d’octubre del 2014

in vino veritas

edocet.naukas.com

semblen sonar somorts 
el salmodiar del resos
d'aquest rés que s'estén per la vinya
al most vessat a la gola fosca.

et voldria, càntir, ben clar i net
com si de mi en depengués el vi

reservo celler amb el llum obert,
i escolto les passes del cor al claustre...
a capite ad calcem

tota jo borbollejo. Faig cas del cos

que en àpats obscurs discorre

la pell i els àcars en tovalles deixa

....

in vino veritas

bressol

seguint a anton amb voluntat i treballbressol romànic de tota una nissaga
amb més de mil anys empenyent llibertats,
llibertats retallades,
però punyents dins l'ànima
de tots els catalans.
guifré el Pilós, tombes comtals, l'abat oliba...
les beceroles de nostre pròpia història
impregnen les parets, les voltes de canó, el claustre,
i en ell, 
semblen sonar somorts el salmodiar del resos
mentre les passes dels monjos 
llegint el llibre d'hores
llisquen  en les lloses desgastades.
voluntat i treball,"ora et labora"...
regles bàsiques per retrobar les pèrdues,
per seguir fidels als nostres ancestres,
per seguir amb el cap ben alt,
davant totes les dificultats amb que topem.

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons