dilluns, 15 de febrer del 2016

De sentir (Hores de nostra Dona santa Maria)

Avui, dia 15, comencem una altra quinzena, amb un altre poema de Llull.Una foto de la Marta Pàramo

Quan veig la terra e la mar,
lo cel, e auig aucells cantar,
e sent de les flors lur odor
e de les viandes sabor,
e toc drap, fust, aur e robís,
per la dona del paradís,
ab la qual parle en pregant
quan l'arma e·l cors li coman,
adoncs sent al cor tal dolçor
que anc no la sentí major,
e dic a la Verge plorant:
- Veus-me, Dona,·n vostre coman!-
...........................................................Ramon Llull

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons