divendres, 5 de febrer del 2016

Amor ens dóna vida `

En delitós recer el meu amat reposa;
a l'alba hi canten el aucells.
Son cant desperta la gaubança.
-Amor ens dóna vida
les belles aus refilen,
mes jo d’amor moro per ell.

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons