divendres, 1 d’abril de 2016

Llibre d'Amic e amat


Entresenya's l'amat, a son amic, de vermells e novells vestiments; e estén sos braços per ço que l'abraç, e enclina son cap per ço que li do un besar, e està en alt per ço que el pusca atrobar.

Ramon Llull

Google analytics

Llicència Creative Commons