dilluns, 1 de febrer del 2016

Refilets d'amor
S'aplegà l'Amic al verger on passejava cabòries d'amor, i arribà l'alba, i vingué l'ocell que entonava llurs cants. I digué l'Amic a l'ocell: Canta, que el teu refilet és entenedor llenguatge d'amor car s'enduu el meu pensament vers l'Amat.

Entenem-nos per amor

Cantaven els ocells, l'amor a l'alba. Cantava l'amat, en son llenguatge. Morí l'amiga, a cada jorn, per no entendre els mots ni tampoc els cants.

Despertà l'amiga capvespre enllà, oblidant misteris i incomprensions, traspassant silencis i solituds.

Parlà l'amor, només, l'amor als ulls, als llavis, al cor.

Entenem-nos amb aquest amor.


Alba cruel

Imatge dins The nicest pictures

L'amic morí per l'amat en l'alba, la primavera,
perquè més enllà de la innocència
no podia pas perdurar el seu amor.
I els ocells feniren llur cant,
fins que el cant de l'amic els rellevà.

Cantaven los aucells l'alba...

Cantaven los aucells l'alba, e despertà's l'amic, qui és l'alba; e los aucells feniren llur cant, e l'amic morí per l'amat en l'alba.

Cantava l'aucell en lo verger de l'amat. Venc l'amic, qui dix a l'aucell: - Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor; car en lo teu cant se representa a mos ulls mon amat.

Ramon Llull
Quinzena nova, he buscat uns nous versets per seguir amb Ramon LlullGoogle analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons