divendres, 15 d’abril de 2016

Amic e amat


- Digues, foll: has vergonya de les gents con te veen plorar per ton amat?  Respòs que vergonya sens pecat és per defalliment d'amor qui no sap amar.

Ramon Llull

Google analytics

Llicència Creative Commons