dimarts, 5 de juliol del 2016Digues, foll: -Qui sap més d'amor: o aquell qui n'ha plaer, o aquell qui n'ha treballs e llanguiments? Respòs, e dix que la un sens l'altre no en pot haver coneixença.

Ramon Lllull

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons