dimecres, 6 d’abril del 2016

El bes de fidelitat
Si l'Amat se'm fes present amb bells vestits
ben alt, ornat amb llur somrís fervorós
i un nou gest d'abraçada
jo li renovellara la meua devoció
amb el bes permanent més fidel
com a símbol i glòria del meu amor perenne.

MÀ damunt MÀ
Les mans enamorades
mai estan callades,
despentinen tristeses
i silencien paraules.

Com dues tenalles
la cara enganxen
i, dels braços seguides, 
aferradetes regalen.

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons