dissabte, 25 d’octubre del 2014

Bany de lluna

Vaig dir: atura't!
L'oblit no ha de ser fosc.
Un bany de lluna
sobre mots i silencis
retorna la innocència.

Atura't!


L'oblit forçava
la nit miraculosa
-llumins de plata
sobre la terra fosca.
Dolgut vaig dir: atura't!


(tot seguint la Montse Galionar)

De nit

De nit , de dia ,
participar
participem
prendrem part
no ens partirem
volem
sense oblit 

La nit...


La nit preserva
l’aleteig de l’oblit.
Cuques de llum...

Galionar

(Tot seguint l’aleteig de l’Anton) 

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons