dilluns, 16 de maig del 2016

Doctrina pueril - Ira - Ramon Llull"Fill, no sies sotsmès a ira ne li obeesques con est mogut a ira; car ira abcega los ulls del entenimente e fa a hom ahirar so que deuría amar, e ira fa los homens parlar com folls e fa los metre en perill de perdre aquest mon e l altre."

Doctrina Pueril
Cap. 66. De ira

Google analytics

IBSN: Internet Blog Serial Number 14-01-1952-02

Llicència Creative Commons