dissabte, 25 d’octubre de 2014

Bany de lluna

Vaig dir: atura't!
L'oblit no ha de ser fosc.
Un bany de lluna
sobre mots i silencis
retorna la innocència.

Atura't!


L'oblit forçava
la nit miraculosa
-llumins de plata
sobre la terra fosca.
Dolgut vaig dir: atura't!


(tot seguint la Montse Galionar)

De nit

De nit , de dia ,
participar
participem
prendrem part
no ens partirem
volem
sense oblit 

La nit...


La nit preserva
l’aleteig de l’oblit.
Cuques de llum...

Galionar

(Tot seguint l’aleteig de l’Anton) 

Google analytics

Llicència Creative Commons