dimecres, 1 de febrer de 2012


La flor d’estaca
si la natura envegen
sobresortiran.

4 comentaris:

Google analytics

Llicència Creative Commons